Meer regie voor de patiënt!

De afgelopen jaren heeft Carla Schenk zich gespecialiseerd in patiëntencommunicatie. Het geeft haar veel voldoening om patiënten te helpen om meer regie te krijgen over hun aandoening en hiervoor methodieken te ontwikkelen. Samen met farmaceutische bedrijven, patiëntenorganisaties en artsen ontwikkelt Carla CGR-proof voorlichtingscampagnes en organiseert succesvolle bijeenkomsten om patiënten te informeren én te inspireren.

Patiëntenbijeenkomsten

Hier krijgen mensen met een specifieke aandoening informatie over nieuwe ontwikkelingen en actuele behandelopties en kunnen hier vragen over stellen. Ook krijgen de deelnemers methodieken aangereikt die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. Thema’s die aan bod komen zijn o.a. werk, vermoeidheid en samen beslissen met de arts.

Workshop succesvol communiceren

Onderdeel van het programma is een workshop die de deelnemers helpt om méér uit hun gesprek met de arts te halen. De bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met artsen en patiëntenverenigingen en mede mogelijk gemaakt door bedrijven.

Activiteiten PatiëntenCommunicatie

- Voorlichtingscampagnes over aandoeningen
- Patiëntenbijeenkomsten in samenwerking met patiëntenverenigingen en artsen; mede mogelijk gemaakt door farmaceutische bedrijven
- Schrijven en produceren voorlichtingsmaterialen zoals flyers en brochures
- Schrijven en produceren patiëntenmagazines

Senior partner Health Communication Academy

Carla Schenk is senior partner bij de Health Communication Academy, opgericht door experts in de gezondheidszorg-communicatie. HCA adviseert bedrijven en instellingen in de gezondheidszorg bij communicatiekeuzes voor productintroducties, mediacampagnes en issuesmanagement. De lean & mean aanpak bestaat uit een training/workshop op maat, en het aanreiken van praktische modellen en methoden. Daarmee kunnen de teams zelf verder aan de slag. De vertrouwde expert van de Academy blijft beschikbaar voor verdere advisering.


Meer weten? Bel Carla Schenk (06 11316504), Bob Krijnen (06 27149422) of Marc Hinfelaar (06 55746523)